Blog


Základní postup optimalizace www stránek - SEO

Autor: Zuzana Říhová, publikováno: 21.2.2011
Článek je zařazen v kategorii: SEO a Inbound Marketing

V tomto článku nabízíme základní přehled a postup, jak optimalizovat váš web svépomocí. Jedná se opravdu pouze o celkový pohed na tuto problematiku. Další články, na které odkazujeme, se věnují blíže specifickým tématům, vysvětlují pojmy, postupy, zásady, ale také časté chyby, kterých se ti, co optimalizují web dopouštějí. Věnujte tedy pozornost i dalším článkům, zajisté se v nich najdou pro vás velmi praktické informace a rady, které využijete.

PRŮZKUM KLÍČOVÝCH SLOV (KW's)

Pro optimalizaci webových stránek je nanejvýš důležité vybrat ta správná klíčová slova nebo fráze. Ta pak přinesou na váš web nejen větší počet návštěvníků, ale především koupěchtivé návštěvníky, kteří cíleně hledají váš produkt, popřípadě službu. Proto, aby měla celá optimalizace webu (SEO) opravdu význam, je potřeba zvolit taková slova, nebo slovní spojení, která vaši potencionální zákazníci v daném oboru skutečně hledají za účelem nákupu. Více informací o průzkumu klíčových slov naleznete v článku o analýze klíčových slov.

ON PAGE FAKTORY

On page faktorů (nebo také on site) je mnoho. Jedná se o desítky drobností, které se nalézají na optimalizované stránce a tvoří komplexní "organismus". Ovšem pro základní optimalizaci stránek potřebujete znát jen několik prvků, ale o to podstatnějších. Jejich vhodné nastavení určuje výsledný efekt vnějších (off page) faktorů a potažmo pozice ve vyhledávačích.

Pro SEO (Search Engine Optimization) tedy platí obecné pravidlo: Postav pevné a kvalitní základy, až pak začni stavět dům. Proto vám zde nabízíme postup, jak pracovat na SEO - optimalizaci vašeho webu.

1) Rozvržení klíčových slov na jednotlivé podstránky

Po důsledném průzkumu klíčových slov a jejich výběru musíte také pečlivě zvážit, na jaké podstránky webu slova umístíte. Nejtěžší a nejkonkurenčnější slova je vhodné umístit na homepage. Slova by měla v nejlepším případě tvořit jasnou hierarchii. Od nejtěžších slov na hlavní straně, přes kategorie na podstránkách, až po koncové produkty. Slova by se tedy měla na zanořených podstránkách postupně a logicky vrstvit, navazovat na sebe. Pokud byste při rozvržení KW's aplikovali naprosto stejná slova na dvě různé podstránky, dojdete pouze k tomu, že vytvoříte více vzájemně si konkurujících podstránek a to na vašem vlastním webu. Více o přidělování klíčových slov na podstránky se dozvíte v článku o rozvržení klíčových slov na webu a longtail (dlouhý ocas).

2) Obsahová optimalizace stránek

Jedná se o celkové vyladění každé podstránky webu. Mezi hlavní on page faktory patří právě obsah webu. Veškeré texty, title tagy a URL adresy podstránek, které budete publikovat, jsou závislé na již zmiňovaném rozvržení klíčových slov. Je nanejvýš důležité držet se tohoto klíčového plánu jako vodítka a obezřetně volit slova, která použijete v textech na příslušných podstránkách.

Používaní pestrého jazyka, synonym, slov v různých tvarech a v různých kombinacích s jinými slovy, jsou klíčové jak pro získání jedné fráze, tak i dlouhého ocasu klíčových slov. Přečtěte si jak na web copywriting a seo texty.

Text a kódy jsou na sebe přímo závislé. Pokud budete mít chyby v HTML kódu, tak se může stát, že robot indexující web nepřečte část obsahu stránek, a tak i vaše práce s analýzou, rozmístěním klíčových slov a psaním textů může přijít vniveč. Je nutno dodat, že roboti vyhledávačů procházející internet jsou chytří a poradí si i s většinou HTML chyb na stránkách. Zjistit, jak na tom jste s chybami v HTML kódu můžete na  validátoru HTML kódu od W3C.

OFF PAGE FAKTORY

Off page faktory (nebo off site) jsou vlivy přicházející zvenčí, tedy námi hůře ovlivnitelné, a proto jim vyhledávače přisuzují větší důležitost. Jedním z mnoha výsledků těchto off page faktorů jsou Ranky stránek (Google používá PageRank a Seznam S-Rank). Tyto ranky ale nemají tak vysokou výpovědní hodnotu, jaká jim stále jestě bývá přisuzována. Je to především proto, že důležitých off page faktorů je mnohem více. Hodnoty ranků se určují na základě počtu a kvality zpětných odkazů z jiných webů, ale také má na ně vilv vhodné prolinkování podstránek vašeho webu, tedy vnitřní linky. Existuje také řada dalších parametrů určujících výsledky, jako autorita domény a podstránky, jejich důvěryhodnost, stáří domény a tak dále. Tato hodnocení přidělují vyhledávače samy.

1) Vnitřní linky

Mezi off page faktory patří i vnitřní linky (internal links), ačkoliv se jedná o linky na vašem vlastním webu. Výhodou je, že je můžeme ovlivnit bez problémů sami. Tyto vnitřní linky nazýváme také informační architekturou, kterou využijí převážně rozsáhlé weby s velkým množstvím informací. V praxi se jedná mimo jiné o prolinkování na související dokumenty, linky do základnějších vrstev struktury webu, nebo na homepage.

2) Externí zpětné odkazy

Zpětné odkazy, nebo také backlinks, zvyšují viditelnost optimalizovaného webu a mají různou kvalitu, tudíž i hodnotu pro vyhledávače. Obecně platí, že kvalita převyšuje kvantitu. Celkový efekt off page faktorů na výsledky ve vyhledávání je ovšem také závislý na již výše zmiňovaných on page faktorech.

Zpětné hypertextové odkazy je možné získat několika způsoby:

  • získání přirozených zpětných odkazů - link baiting -> internetový uživatel sám vytvoří odkaz na váš web, protože má pro něj velkou informační hodnotu
  • vlastní budování zpětných odkazů - link building -> free katalogy, placené katalogy, a další
  • kreativní linkbuilding -> oborové články, komentáře atd.
  • sponzorství
  • a mnohé další

Více na toto téma najdete v našem článku o budování zpětných odkazů.

Také doporučujeme k přečtení zajímavý a užitečný článek o SEO na webu Dušana Janovského, dlouholetého vedoucího fulltextového týmu Seznamu:

http://www.jakpsatweb.cz/seo/seo.html


Pošlete svůj komentář

položky označené * je nutné vyplnit (E-mail se na stránkách nezobrazuje)