Blog


SEO - struktura webu z hlediska rozvržení klíčových slov a dlouhý ocas (long tail)

Autor: Zuzana Říhová, publikováno: 18.3.2011
Článek je zařazen v kategorii: SEO a Inbound Marketing

SEO je velmi rozsáhlý obor a na výsledky optimalizace stránek má vliv mnoho faktorů, tedy i struktura webu.

To, jak web postavíte, jaká slova vyberete při analýze klíčových slov, na jaké stránky fráze přidělíte, jak napíšete textový obsah webu, to vše a mnoho dalšího do budoucna ovlivní vývoj dlouhého ocasu klíčových slov (Long Tail).

 Struktura / architektura webu

 • jedná se o dělení stránek do kategorií a podkategorií, až ke koncovým produktům
 • u rosáhlých webů a eshopů je nanejvýš důležité tuto stavbu dobře vymyslet
 • pro SEO snížit počet prokliků na koncové produkty na minimum, aby zbytečně podstránky neztrácely sílu, a aby mohl fungovat long tail
 • pokud je nějaký produkt součástí několika kategorií, je potřeba zabránit možným duplicitám
 • po pečlivé analýze klíčových slov, je vhodně rozdělit na jednotlivé podstránky webu
 • blíže o architektuře webu vhodné pro SEO, se dočtete například v článku na blogu SeoMoz-u

LONG TAIL - dlouhý ocas klíčových slov

dlouhý ocas - head - longtail  

SEO zaměřené na vysoce konkurenční slova je velmi náročné nejen časově, ale i finančně.   Pokud zacílíte pouze na obecná, vysoce frekventovaná a základní slova (např.: okna, nábytek, dveře...), můžete se tím připravit o mnoho variant jiných dotazů zadávaných internetovými uživateli, potažmo tedy můžete přicházet o další návštěvnost.

V principu uživatelé zadávají velmi konkrétní dotazy. Tedy klíčové fráze, ve kterých jsou základní slova obsažena. Ti co zadávají obecný dotaz se nachází teprve na začátku procesu hledání a svůj dotaz budou stále blíže specifikovat. Tudíž je dobré zajistit si efekt dlouhého ocasu klíčových slov bohatými texty, s různými variantami klíčových slov a jejich rozšířením na víceslovné fráze.

Long Tail je tedy zárukou návratnosti investic do optimalizace (ROI - Return On Investment), neboli reklamy na internetu. Specifický dotaz se sice nehledá tak často, jako obecnější dotaz, ale oproti tomu je takových dotazů většina. Až 75% denně hledaných dotazů je specifických - longtailových. Proto je na místě myslet při obsahovém plnění webu na dlouhý ocas.

Čtyři obrovské výhody dlouhého ocasu:

 1. Menší konkurence dlouhého ocasu
  Obecná slova (head) jsou mnohem konkurenčnější, než specifické dotazy (longtail), proto je mnohem snažší dostat se s longtailovými frázemi na dobré pozice ve výsledcích vyhledávaní (v SERP-u).
 2. Dlouhý ocas je levnější
  Tento fakt přímo souvisí s prvním bodem. Je levnější získat vyšší návštěvnost díky mnoha konkrétnějším frázím (longtail), než přes pár obecných slov (head).
 3. Dlouhý ocas má vyšší konverzní poměr
  Návštěvník, který hledá přesně to, co nabízíte (longtail), s větší pravděpodobností poptá vaše služby, nebo nakoupí vaše zboží, nežli návštěvník, který na vaše stránky přišel přes hledání obecné fráze (head).
  Co je to konverzní poměr a jak ho měřit.
  Příklad: zabýváte se servisem oken, vyberete si vysoce konkurenční slovo (head) → OKNA, a méně konkurenční frázi (longtail) → SERVIS PLASTOVÝCH OKEN.
  I v případě, že přijde na vaše stránky více návštěv skrze slovo OKNA,   než skrze slovo SERVIS PLASTOVÝCH OKEN, tak přesto s vysokou pravděpodobností návštěvníci skrze slovo OKNA nepoptají vaše služby v takové míře, jako uživatelé, kteří přijdou na váš web díky slovu SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Je to dané tím, že poptávající hledá konkrétní službu, kterou nabízíte. Navíc bude velmi náročné dostat slovo OKNA na 1. stranu SERP-u, spíše se dá říci, že nemožné. Oproti tomu bude fráze SERVIS PLASTOVÝCH OKEN výrazně jednodušší, klidně i s dalšími frázemi podobného typu. Proto má longtail výrazně lepší návratnost investic (ROI). 
 4. Větší množství dotazů patří do oblasti dlouhého ocasu
  Uživatelé internetu denně hledají většinu dotazů specifických - longtailových.
   

Pro Long Tail tedy platí tyto jednoduché rovnice 

KONKURENCE

Head > Long Tail

vysoká konkurenčnost slov > nízká konkurenčnost slov

CENA

Head > Long Tail

vysoká cena > nízká cena

KONVERZNÍ POMĚR

Head < Long Tail

nižší konverzní poměr < vyšší konverzní poměr

POČET POLOŽENÝCH DOTAZŮ DENNĚ

Head < Long Tail

18,5 % obecné dotazy < 70% konkrétní dotazy
viz graf od SeoMoz:

graf hledanosti slov

OMYL, KTERÉHO JE DOBRÉ SE NEDOPOUŠTĚT, ANEB CHYBNÉ ROZDĚLENÍ SLOV

Velmi často se stává, že ten, kdo začíná pracovat na SEO svých stránek, si myslí, že dostane vybranou frázi na přední pozice díky tomu, že celý web doslova protká jednou vybranou frází, bez použití jiných variant a dalších doplňkových slov. Bohužel si neuvědomí ten fakt, že sám sobě připraví konkurenta a to svůj vlastní web. Přesněji řečeno všechny jeho jednotlivé podstránky, které cílí na stejnou frázi.

  

Podívejme se na tuto chybu blíže:  

 • příklad vybrané slovní fráze, kterou chce pan XY dostat na přední pozice, je "tapetování"
 • slovo "tapetování" zapracoval pan XY nejen na homepage, ale také na všechny podstránky webu bez výjimky
 • na všech podstránkách obsahují titles, h1 a texty slovo "tapetování"

VÝSLEDEK

 • podstránky si vzájemně konkurují
 • nemožnost rozhodnout se, na jakou podstránku povedou případné zpětné odkazy
 • nemožnost získat dlouhý ocas klíčových slov
 • slova se nikdy nedostanou na 1.stranu výsledků vyhledávačů - SERP
 • web celkově ztrácí sílu díky nevhodnému přeplnění slovem "tapetování" na každé podstránce

JAK Z TOHO VEN

 • udělat kvalitní analýzu klíčových slov
 • vybrat více variant slov z oboru tapetování
 • rozhodnout se, na jaká slova se bude cílit SEO a jaká jsou doplňková slova, která poslouží k vhodnému textovému naplnění a pro vytvoření dobrého podhoubí pro long tail
 • rozdělit klíčové fráze na homepage a podstránky
 • každé podstránce přidělit jedno, nebo i více slov, ale s tím vědomím, že se tyto fráze už nebudou vyskytovat na jiných podstránkách, bez toho aby se nějak obměnily ⇒ vybraná fráze pouze na té jediné podstránce!
 • napsat texty, které budou odpovídat přesně přiděleným klíčovým slovům na každé konkrétní podstránce
 • používat pestré a bohaté texty na klíčová slova, jejich varianty, synonyma apod. Podívejte se na článek o seo copywritingu.

Rozvržení klíčových slov na jednotlivé podstránky v praxi

 • neduplikovat klíčovou frázi na dvou, nebo i více podstránkách (viz popsaná chyba výše)
 • přidělit každé podstránce osobitou a jinou frázi / fráze
 • vytvořit textový obsah podstránky na základě přiděleného KW a kreativně rozvést v textu jeho další varianty (např.: jídelní dětská sedačka Rustik, s dětskou jídelní sedačkou, jídelní sedačky pro děti Rustik, dětská jídelní židle atd.)
 • používat nová slova a jejich kombinace pro podstránky, slova, která budou pro každou podstránku jedinečná

Příklad:

HOMEPAGE

Dětský nábytek |Novákův svět

PODSTRÁNKY - KATEGORIE

Dětský plastový nábytek |Novákův svět

Dřevěný dětský nábytek |Novákův svět

Kovový dětský nábytek |Novákův svět

PODKATEGORIE

Dětské plastové židle |Novákův svět

Dětské postele |Novákův svět

Barevné židle pro děti |Novákův svět

PODSTRÁNKY

Dětská dřevěná židle modrá "XYZ" |Novákův svět

Stoleček modrý plastový Roma |Novákův svět

Červený dětský stolek Ruby Rose |Novákův svět

Jídelní dětská sedačka Rustik |Novákův svět

Dětský dřevěný jídelní sedák Palace |Novákův svět

Jídelní koutek pro děti do zahrady |Novákův svět

Zahradní posezení pro děti |Novákův svět

SHRNUTÍ ⇒ Co je podstatné

 • vytvořit promyšlenou architekturu webu tak, aby se minimalizoval počet prokliků z homepage ke koncovému produktu
 • pečlivě rozdělit klíčová slova na podstránky - od nejtěžších, obecných klíčových frází (homepage) ke koncovým produktům
 • vyplnit tag title napříč celým webem tak, aby byl na každé podstránce jiný a jedinečný, přitom dodržet vhodnou délku do 70 znaků
 • napsat textový obsah podstránek podle přidělených klíčových slov
 • zvolit si podstránky, které jsou pro vaše SEO podstatné a na které chcete poukázat, na ty pak vytvořit interní linky v textech s příslušnými klíčovými slovy
 • pokud se podaří jednotlivé kategorie a produkty zacílit na různé kombinace klíčových slov, stane se to pro SEO přínosem a díky tomu stoupne návštěvnost celého webu
 • neboť každý uživatel hledá něco jiného, budete mít větší šanci dostat se do předních pozic výsledků vyhledávání, i při jiných typech dotazu

Doporučujeme k přečtení další články o Long Tail:

Návratnost investic - Long Tail

Ilustrace Long Tail-u a jeho varianty - SeoMoz


Pošlete svůj komentář

položky označené * je nutné vyplnit (E-mail se na stránkách nezobrazuje)